Cursos disponibles

Curs per a preparar la prova de C2 de Valencià

Curs per a preparar les proves de C1


Professora: Mireia Piquer

Curs preparatori per a les proves de la JQCV

Curs per a preparar la prova de Valencià C2 de la JQCV
Curs per a preparar la prova de C1 de la JQCV

Curs per als alumnes de GES 2 que han de fer la seua formació de manera semipresencial o a distància